CILJ I ZNAČAJ PORTALA

Ovaj portal ima za cilj prikazivanje, promociju, uvid, kao i zaštitu pojedinih prirodnih, posebice geoloških, te arheoloških, posebice prapovijesnih, osobitosti na prostoru Hercegovine - u obliku pretpostavljenih mogućnosti, spoznaja i otkrića s prvenstvenom namjenom dostupnosti svih ovih pretpostavki, spoznaja i otkrića svim onima koji vole prirodu i arheologiju.

Dr.sc.Goran Glamuzina dipl.ing.geologije

srijeda, 10. travnja 2013.

JUGOZAPADNO OD MEĐUGORJA OTKRIVENO NALAZIŠTE DOBRO-OČUVANIH FOSILA IZUMRLIH ŠKOLJKI-RUDISTA I HONDRODONTI IZ RAZDOBLJA VLADAVINE DINOSAURA

NEWLY DISCOVERED CRETACEOUS FOSSIL-SITE WITH  WELL PRESERVED  RUDISTS AND NON-RUDIST BIVALVES - NEAR MEDJUGORJE (Southwestern Herzegovina)

Većini ljudi u svijetu, posebice mlađoj dječjoj populaciji, kao fosili su najpoznatiji dinosauri i o njima se ponajviše zna. U ranijim tekstovima pokazano je bilo kako su dinosauri živjeli i na ovim prostorima u razdoblju krede što dokazuju sve brojniji otkriveni okamenjeni otisci ili tragovi dinosaura. No, osim dinosaura u tom vremenu, u razdoblju gornjeg (mlađeg) dijela krede-cenomanu prije nekih 90 milijuna godina na ovim prostorima u toplim suptropskim plićacima, kakvi su tada bivali ovdje, stanovali su brojni školjkaši specifičnog izgleda - tzv. rudisti http://en.wikipedia.org/wiki/Rudists . Zajedno s rudistima u istim plićacima neposredno uz njih stanovale su i drugi školjkaši-specifične oštrige tzv.hondrodonte. Navedeni rudisti i hondrodonte živjeli su u zadrugama sa tisućama jedinki, ali na kraju krede nakon vjerojatnog udara asteroida u Meksički zaljev, ove školjke nestaju s našeg planeta tj.izumiru. No, svi žitelji Hercegovine, Dalmacije, Istre, Crne Gore, Grčke i drugih zemalja u Sredozemlju imaju posebnu privilegiju uvida u izglede ovih životinja jer upravo na ovim prostorima je unutar vapnenaca kredne starosti prisutno najviše fosila rudista i hondrodonti u odnosu na ostatak Europe. Upravo najčešće i najbrojnije fosile koje možemo naći i vidjeti u stijenama Hercegovine jesu rudisti. Ali ti najbrojniji hercegovački fosili su s izrazitim, 99 postotnim udijelom, u stijenama prisutni u obliku ne toliko atraktivnih presjeka koji izgledaju poput 2-dimenzionalnih prstenasto-ovalnih ili eliptično-izduženih crteža na površinama vapnenaca. Za potrebe znanstvenih preciznih određivanja tipova vrsta koriste se upravo ovi presjeci koji se poliraju i proučavaju. Ipak, vizualno mnogo atraktivniji, uz to, mnogo i rijeđi u odnosu na najbrojnije presjeke, jesu fosili čitavih rudista s vidljivim cijelim oblikom ljušture. Nalazišta ovakvih jako dobro-očuvanih rudista cjelovitog oblika su poprilično rijetka, te nakon njihovih otkrića, istraživačima ali i ostalim kolekcionarima, postaju vrlo cijenjena i vrijedna, kao npr.u Hrvatskoj (Istra, okolica Knina, Orešje sjev.zap.od Zagreba itd.). 
Prije nekoliko dana istraživanjem šireg područja između Međugorja i Ljubuškog, na prostoru sela Crnopod, slučajno je otkriven lokalitet gdje se na vrlo maloj površini nalaze predivno očuvani rudisti, koji su osim u stijenama prisutni i na zemlji na koju su ispali iz stijena. Riječ je o jednom malom površinskom građevinskom otkopu u kojem je presječen sloj stijene 'prebogat' s cijelim ljušturama nekoliko različitih oblika rudista. Osim rudista u istom sloju prepoznati su i drugi fosili mekušaca -puževi (najvjerojatnije rod Nerinea) kao i manje školjke (vjerojatno rod Cardium ili Chlamys). Što se tiče samih rudista pojedini oblici imaju vrlo atraktivan kružno-spiralno uvijeni oblik ljušture pri čemu se najvjerojatnije radi o oblicima roda Caprinula. Osim rudista -kaprinula, ostali prisutni rudisti na ovom lokalitetu moguće pripadaju rodovima Ichthyosarcolites, Schiosia, Radiolites, Praeradiolites, Monopleura i dr. Usljed velikog broja dobro očuvanih ljuštura rudista na ovom lokalitetu poželjno će svakako biti detaljnije ispitivanje i određivanje tipova vrsta na način izrade presjeka koji se i koriste u odredbi vrsta. Sudeći prema preliminarnom zapažanju riječ je o tipovima rudista koji ukazuju da ove stijene pripadaju dijelu krede - cenomanu. Da ovo nije jedina fosiliferna točka pokazuje i još nekoliko točaka ili pozicija na širem prostoru ovog lokaliteta na kojima se mogu pronaći također vrlo dobro očuvani fosili školjki - roda Chondrodonta tj.hondrodonti koje spadaju u familiju oštriga (Ostreidae). Osim svih ovih navedenih fosila na ovom lokalitetu JZ od Međugorja u blizini ceste prema Ljubuškom mogu se pronaći i drugi puno rijeđi školjkaši iz ovog razdoblja krede- oblici roda Neithea.
Sagledavajući karakter svih ovih fosila i karakter stijena može se reći kako je na ovom dijelu Hercegovine u vremenu krede prije više od 90 milijuna godina postojao jedan topli tropsko-suptropski plićak s rijetkim malim otocima na kojima su stanovali patuljasti oblici dinosaura, dok su u samom plićaku živjele brojne nakupine specifičnih oštriga -hondrodonti kao i školjki vrlo neobičnog oblika - rudista. U nastavku se prikazuje fosilni uvid u ove neobične mekušce iz vremena dinosaura.

školjka- Neithea

školjka- Neithea

školjka- Chondrodonta

školjka- Chondrodonta

školjka- Chondrodonta - blok s izduženim velikim primjercima

LOKALITET S OČUVANIM RUDISTIMA (UPPER CENOMANIAN RUDISTS SITE)
 rodovi Caprinula, Caprina, Schiosia, Monopleura, Radiolites itd.nerudistna školjka-mogući rod Cardium
otisak velikog savijenog rudista
fosiliferna slojna ploha s presjecima rudista,ali i puževa-mogući rod Nerinea (ispod olovke)
nerudistne školje - presjeci brojnih oštriga (Ostrea)Nema komentara:

Objavi komentar