CILJ I ZNAČAJ PORTALA

Ovaj portal ima za cilj prikazivanje, promociju, uvid, kao i zaštitu pojedinih prirodnih, posebice geoloških, te arheoloških, posebice prapovijesnih, osobitosti na prostoru Hercegovine - u obliku pretpostavljenih mogućnosti, spoznaja i otkrića s prvenstvenom namjenom dostupnosti svih ovih pretpostavki, spoznaja i otkrića svim onima koji vole prirodu i arheologiju.

Dr.sc.Goran Glamuzina dipl.ing.geologije

petak, 31. listopada 2014.

GRADINA KOD MOKROG JE PRAVA NOVA NEOTKRIVENA HERCEGOVAČKA MIKENA S KIKLOPSKIM ZIDOVIMA U KOJIMA SU MEGALITI TEŠKI I VIŠE OD 10 TONA / New discovered megalithic Illyrian city contains limestone blocks heavier than 10 tons;

ARHEOLOŠKO ČUDO; ČITAV PROSTOR OKO GRADINE JE ZARASLI ILIRSKI MEGALOPOLIS S KIKLOPSKIM ZIDINAMA;Nakon najnovijih nekoliko uzastopnih terenskih istraživanja i obilazaka šireg prostora oko Gradine u Mokrom, utvrđene su i otkrivene brojne uistinu zanimljive činjenice. Naknadnim obilaskom i snimanjem terena na padinama brda s istočnih strana sve od vrha pa do samog polja, razotkrivena je nevjerojatna činjenica - da je ustvari čitava padina brda sa svih istočnih i sjeveroistočnih strana građevinski preoblikovana u brojne izdužene stepeničaste terase, s podzidama od pravih kiklopskih zidova. Gotovo ništa od ovog nije vidljivo promatrajući samo brdo iz blizine pa čak i od njegovog podnožja, no, probijanjem kroz gusto bodljikavo grmlje i jako veliku travu točno na licu mjesta pred očima se ukazuju jasno vidljivi pravilno naslagani kiklopski blokovi većinom neobrađenog kamena koji su složeni na taj način da čine podzide svih ovih terasa. Još veću intrigantnost daje uvid izbliza - koji otkriva da je riječ o ljudski pomjeranim i složenim uistinu ogromnim blokovima teškima od 1 do 10 i više tona. Nadalje, na ovim terasama jasno su zapaženi megalitima ograničeni prostori, koji vjerojatno predstavljaju ostatke pradavnih nastambi, a možda čak i kultnih mjesta. A da se na nekim dijelovima padine radilo o kultnim mjestima, pokazuju i otkriveni ogromni kvadratično-kockasti blokovi kamena koji su s nekoliko strana i isklesani kako bi stranice zatvarale točno pravi kut pri čemu su vidljivo namjerno postavljeni na središnja mjesta površine terasa. Uz ovo, još je zanimljivo i to da su, potpuno neočekivano, u jako gustoj niskoj i teško prohodnoj šumi na donjem dijelu istočne padine brda, otkrivene ruševine još kiklopskih zidova s pojedinim velikim pomno isklesanim blokovima kamena većim i od tipičnih stećaka. S obzirom na sve snimljeno i zapaženo na ovim istočnim padinama brda, može se zaključiti da su temeljne kiklopske zidove unutar kojih su mjestimično prisutni i obrađeni blokovi, izgradili Iliri Delmati, koje su pak nakon poraza, velikim dijelom iskoristili Rimljani i rimska vojska tako što su preko ilirskih građevina i terasa izgradili svoje objekte, utvrde, zgrade pa čak i vile. Da je tome tako, pokazuje na južnim i jugoistočnim padinama  i nekoliko otkrivenih ruševina po svemu sudeći rimskih građevina koje su bile pokrivene crijepom čiji su brojni dijelovi prisutni na samim ostacima zidova. Druga vidljiva razlika od ilirskih zidova, jest jasno zamijetljivi upotrebljavani puno manji komadi kamena s upotrebom maltera ili žbuke, dok su Iliri jasno uočljivo pravili prave kiklopske zidove od ogromnih neobrađenih blokova bez ikakvih naznaka upotrebe maltera. Još jedna zamijećena činjenica koja ukazuje na usku povezanost prvih stanovnika ovog brda Prailira i Ilira s kamenom, jest jedan veliki neobrađeni megalit s neodoljivom sličnošću ljudskom licu, koji je složen unutar jedne velike terasaste podzide, najvjerojatnije svjesno i smišljeno kako bi oblik lica na kamenu bio vidljiv svima koji bi tuda prolazili. Na istom ovom dijelu lokaliteta u sjeveroistočnom podnožju brda na jednoj prostranijoj zaravni između ruševina brojnih građevina otkriven je i potpuno obrastao u gustiš jedan kružni obzidani objekt ukopan u zemlju koji je najvjerojatnije predstavljao ilirsko-delmatsku cisternu ili spremište za vodu. 
Kao što je vidljivo iz naslova to, da okolni prostor oko gradine predstavlja pravi ilirski megalopolis, pokazuje obilazak i drugog  dijela terena zapadno od vrha brda s križem. I ovdje su potpuno neočekivano otkriveni nastavci pružanja također pravih kiklopskih zidova s velikim neobrađenim blokovima. Ovi zidovi do kojih se teško dolazi probijanjem kroz gotovo neprohodnu makiju bodljikave drače, kupine, grabovine i smreke, su vidljivo porušeni od prvobitnog izvornog oblika, što još čvršće ide u prilog činjenici da su ove kiklopske zidove rušili Rimljani nakon osvajanja ovog ilirskog delmatskog grada. Osim kiklopskih zidova, i unutar guste šume hrasta, jasena, kljena i graba još zapadnije od vrha brda u pravcu Čerigaja, otkriveni su gotovo nepregledni srušeni zidovi građevina među kojima se također mogu pronaći veliki blokovi kamena obrađeni u obliku kvadera i kocki. Da su i ovi brojni objekti pripadali ilirskom pradavnom naselju tj.gradu potvrđuju i tipični gradinski bedemi pronađeni između ovih zidina s vidljivim tipičnim prapovijesno-ilirskim od kamena napravljenim izvidnim promatračnicama na istaknutim dijelovima bedemskih nasipa. 
Na kraju se sintezno, na osnovu svega dosada snimljenog direktno na terenu uz usporedbu sa zračnim i satelitskim snimkama, može dosta pouzdano pretpostaviti da čitav prostorni trokut, kojeg omeđuju gradina na Polugrini, gradina u Mokrom i gradina na Magovniku u Čerigaju, predstavlja površinu pravog ilirskog delmatskog megalopolisa, s potencijalom istraživanja i razotkrivanja koji će ostati u nasljedstvu brojnim naraštajima u budućnosti.   

SJEVEROISTOČNA PADINA BRDA UZ PUT KRIŽA:
zamijetljivi rub kiklopskog zida prekriven debelim slojem humusa i visoke trave

dijelomično očuvani vidljivi dio kiklopskog zida neposredno ispod VII postaje puta križa

ogromni višetonski megalit postavljen na jednoj terasastoj zaravni
vidljivi ostaci porušenog, impresivnog kiklopskog zida s ogromnim neobrađenim blokovima vapnenca


slika gore i dolje- razotkriveni veliki polukružno omeđeni s kiklopskim zidom dio terase u čijoj su sredini postavljena dva ravna megalitska bloka poput neke vrste stolova, posebnih tronova ili pak kao kultni objekti


KIKLOPSKE ZIDINE NA SJEVEROISTOČNIM PADINAMA:


ogromni megaliti, mjestimično postavljeni u vertikalni položaj kako bi tvorili barijeru za pravljenje terase

još jedan izdvojeni postavljeni kvadratični megalit (slika gore i dolje)


OSTACI KIKLOPSKIH ZIDOVA I PODZIDA NA JUGOISTOČNOJ PADINI PODNO GRADINE:

i ovdje prisutni posebno oblikovani kvaderi smješteni na istaknutim ravnijim površinama


jedan vrlo zanimljivi dobro isklesani megalit u obliku pravokutnog kvadrata, kockastog izgleda gledajući ogozgo, pri čemu su drevni majstori iliri klesanjem na ovom bloku izveli savršene prave kuteve (slika gore i dolje)


POGLED NA TERASE - koje su u potpunosti podzidane i omeđene megalitskim zidovimazamijećene primitivne, ali za vrijeme postojanja ovog pragrada, itekako funkcionalne stepenice koje povezuju dvije terasezamijetljivi kiklopski blokovi koji su naslagani tako da tvore granice terasa na kojima su vjerojatno bile mnoge ilirske kuće

još jedan uočljivi približno kockasto isklesani megalit na rubu terase


detalj izbliza s jasno vidljivim klesanjem u svrhu dobivanja pravog kuta i kockastog bloka

RUŠEVINE ILIRSKIH OBJEKATA S KIKLOPSKIM ZIDOVIMA NA SJEVEROISTOČNOJ PADINI:vizualno istaknuti posebno smješteni kockasti megalit u obliku kamenog stola na terasi pri dnu sjeveroistočne padine

pogled na brdo s gradinom i križem od smjera istoka: PODRUČJE ZAPADNO I SJEVEROZAPADNO OD VRHA BRDA S KIKLOPSKIM ZIDOVIMA I RAZNIM OBJEKTIMA:
jasno uočljivo pružanje srušenog kiklopskog zida u smjeru sjeverozapada
zanimljiva građevinska izvedba s lučnim prolazom unutar zida

JUŽNE PADINE ISPOD VRHA BRDA S OSTACIMA ZIDOVA I GRAĐEVINA:
pronađeni najdonji dio jedne amfore - vjerojatno rimske, no moguće i helenističke, tj.grčke


pogled na padinu u pravcu sela Turčinovići sa, i ovdje prisutnim, specijalno postavljenim velikim kvadratičnim megalitom

približavanjem do samog megalita, razotkriveni pravokutno isklesani drugi nešto manji megalit podno njega


ostaci rimske građevine koja je bila pokrivena crijepom pri samom dnu južne padine:

pogled koji ukazuje da su i ovdje u temeljima rimske građevine prisutni megalitski tj.kiklopski zidove ranijeg ilirskog podrijetla

Mnogo recentniji primjer gradnje - velika obzidana čatrnja u zaseoku neposredno zapadno od Gradine s kraja 30.ih god.prošlog stoljeća gdje je uočljivo naslijeđeni megalitski ili kiklopski način zidanja od Ilira, zbog čega ova čatrnja spada u pravu kulturno-povijesnu graditeljsku baštinu Širokog Brijega:

ZAPADNI I JUGOZAPADNI DIO PREMA ČERIGAJU S OTKRIVENIM KIKLOPSKIM ZIDINAMA I OSTACIMA PRAPOVIJESNO-ILIRSKIH BEDEMA:
jedan potpuno neočekivano pronađeni gotovo kockasto isklesani megalit u središtu guste šume

SJEVERNI I SJEVEROISTOČNI DIO PADINE:

ostaci kiklopskog zida u donjem redu ovog suhozida

Izuzetno pravilno isklesani blokovi vapnenca na ruševinama gradinskih bedema:
ISTOČNI I JUGOISTOČNI DIO PADINE BRDA:

otkriveni s megalitima polukružno omeđeni dio terase 

interesantni pravokutno-kockasti megalit postavljen na posebno zaravnjeno postelje, moguće u kultnoj ili nekoj drugoj svrsi ?

Kiklopske zidine i podzide uzduže terasa na padinama i u podnožju brda:ogromni megaliti naziru se između guste trave po cijeloj padini s jugostočne strane brda

dio megalitskog zida na rubu terase, koji se razotkrio tek sklanjanjem guste obrasle trave


 Dio kiklopskog zida podno terase s gornjim blokom u obliku ljudskog lica:

približen gornji postavljeni megalit s jasno vidljivim oblikom poput ljudskog lica

dio kiklopskog zida koji se razotkriva ispod trave i posve u podnožju u najdonjim dijelovima padine brda