CILJ I ZNAČAJ PORTALA

Ovaj portal ima za cilj prikazivanje, promociju, uvid, kao i zaštitu pojedinih prirodnih, posebice geoloških, te arheoloških, posebice prapovijesnih, osobitosti na prostoru Hercegovine - u obliku pretpostavljenih mogućnosti, spoznaja i otkrića s prvenstvenom namjenom dostupnosti svih ovih pretpostavki, spoznaja i otkrića svim onima koji vole prirodu i arheologiju.

Dr.sc.Goran Glamuzina dipl.ing.geologije

petak, 24. svibnja 2013.

PREDSTAVLJAMO: OTKRIVENI I ISKOPANI GIGANTSKI FOSILNI NAUTILUS IZ GRABOVE DRAGE + ostali fosili # GIANT FOSSIL NAUTILUS + CRABS AND BRACHIOPODS FROM EOCENE OF GRABOVA DRAGA

IZNIMNO RIJETKI OGROMNI FOSILI GLAVONOŠCA-NAUTILUS KRIJU SE IZNAD ŠIROKOG BRIJEGA;

Područje sjeverno ili iznad Širokog Brijega na potezu sve od Grabove Drage preko Borka pa sve do iznad Izbična - predstavlja kraj iznimno bogat fosilima. Ti fosili su najviše kredne i eocenske starosti. Šire područje sela Grabova Draga tako sadrži laporovite modrosive stijene u kojima se mogu pronaći vrlo zanimljivi, a isto tako i vrlo raritetni fosili ne samo u lokalnom, već i u širem regionalnom smislu. Ovaj značaj i raritetnost nalazišta fosila - Grabova Draga očituje se najviše u tome da su ovdje prisutni fosili dekapodnih rakova ili rakovica iz morskog okoliše, koji zasad nisu još nigdje opisani (ili pronađeni) u BiH, zatim tu su još vrlo rijetki eocenski fosili - ramenonošci ili brahiopodi kojih ovdje ima nebrojeno mnoštvo što je uistinu prava rijetkost gledajući sva nalazišta eocenskih fosila u čitavoj regiji (http://hr.wikipedia.org/wiki/Ramenono%C5%A1ci), te kao najveća posebnost može se navesti prisustvo fosila glavonožaca - nautilusa, koji su s ovakvim dimenzijama poput ovih u Grabovoj Dragi - uistinu prava svjetska rijetkost. Gledajući fosilne glavonošce potrebito je reći kako primjerci amonita, koji su pak izumrli zajedno s dinosaurima, iz pojedinih svjetskih nalazišta imaju najveće dimenzije cjelovitih fosila beskralješnjaka uopće dosada otkrivenih na svijetu; http://en.wikipedia.org/wiki/Largest_prehistoric_animals.
Za razliku od amonita, nautilusi su nastavili živjeti kroz cijeli tercijar sve do dan danas, no njihove dimenzije, tj.dimenzije spiralno-uvijenog roda Nautilus koje se pronalaze kao fosili, rijetko prelaze 20-ak cm. Današnji živući nautilusi su pretežito dimenzija manjih od 20 cm, oko 15-ak cm, što nam govori to da je Grabova Draga možda lokalitet s najvećim fosilima nautilusa u svijetu. Prvi fosil nautilusa, također ogromnih dimenzija d=28cm, otkriven je 1988.god.od strane zagrebačkih geologa te je darovan Zemaljskom Muzeju u Sarajevu gdje je i dan danas kao jedan od neprocijenjivih paleontoloških izložaka, dok je drugi otkriveni i još veći primjerak (d=32cm) otkriven nedavno i predstavljen u ranijem postu: http://hercegovina-geoarheo.blogspot.com/2013/02/ogroman-fosil-glavonosca-nautilusa.html , a prije par dana uspješno je iz stijene izvađen i 3.nautilus gotovo iste dimenzije preko 30 cm poput ovog prethodno nađenog. Vrlo je zanimljivo to da su oba ova gotovo ista nautilusa nađena u neposrednoj blizini jedan drugome što govori to da su vrlo vjerojatno bili za života srodni partneri ili možda čak članovi iste 'obitelji'. Fotoprikaz paleontološke ekspedicije i iskapanja ovog nautilusa, kao i uvid u ostale fosile nađene na ovom lokalitetu slijedi u nastavku. 

pogled na dno jarka s plavljim eocenskim laporovitim stijenama - taloženim u malo dubljem moru za razliku od svijetlosivih okolo i iznad

pogled svijetlosive lapore s brojnim brahiopodima (ramenonošcima)

pogled na jednu netom otkrivenu rakovicu koja je uz nautiluse i brahiopode živjela u ovom moru tijekom eocena

vrlo vjerojatno slabije očuvani presjek jednog nautilusa

pogled na gornju površinu strmo nagnutog laporovitog sloja s obiljem rakovica i brahiopoda

pogled na dvije rakovice (druga malo proviruje na lijevom gornjem dijelu slike)

druga rakovica s prethodne slike, nakon odvajanja okolnog sedimenta

pogled na strmo nagnute brahiopodsko-dekapodne slojeve s druge strane 

dio sloja s vidljivim brahiopodama

jedan od vrlo velikih fosilnih nautilusa, no nešto lošije očuvana izvana

 OGROMNI NAUTILUS-iskapanje-slike dolje:

pogled cijeli lokalitet s fosilifernim eocenskim slojevima 


Nema komentara:

Objavi komentar