CILJ I ZNAČAJ PORTALA

Ovaj portal ima za cilj prikazivanje, promociju, uvid, kao i zaštitu pojedinih prirodnih, posebice geoloških, te arheoloških, posebice prapovijesnih, osobitosti na prostoru Hercegovine - u obliku pretpostavljenih mogućnosti, spoznaja i otkrića s prvenstvenom namjenom dostupnosti svih ovih pretpostavki, spoznaja i otkrića svim onima koji vole prirodu i arheologiju.

Dr.sc.Goran Glamuzina dipl.ing.geologije

srijeda, 8. siječnja 2014.

OTKRIĆE OKAMENJENOG MORSKOG GREBENA S RUDISTIMA I KORALJIMA IZ DOBA DINOSAURA NA PODRUČJU GORNJE BLATNICE ; UPPER CRETACEOUS RUDISTS (HIPPURITES, VACCINITES, DISTEFANELLA) & CORALS REEF DISCOVERY IN PALEONTOLOGICAL PARK GORNJA BLATNICA

PALEONTOLOŠKI PARK GORNJA BLATNICA BOGATIJI ZA NOVOOTKRIVENE DOBROOČUVANE IZUMRLE ŠKOLJKE RUDISTE S VELIKIM OBLICIMA: Vaccinites giganteus, Vaccinites, Hippurites, Hippuritella, Radiolites, Distefanella - IZ VREMENA DINOSAURA - GORNJE KREDE;


Područje Gornje Blatnice dosada je više puta predstavljano u svjetlu raznih, zanimljivih i atraktivnih fosila pronađenih na mjestima starih rudarskih kopova boksita smještenih u neposrednoj blizini privlačnog i ne tako davno uređenog Biblijskog vrta koji sve više postaje odredište posjetitelja kako iz bliže okolice (Brotnja) tako i stranih hodočasnika koji dolaze u posjet Međugorju. Velika većina, u biti gotovo svi fosili ranije pronađeni ovdje, koji su bili u nekoliko navrata detaljnije prikazivani i opisivani (http://hercegovina-geoarheo.blogspot.com/2013/02/u-gornjoj-blatnici-otkrivena-moguca.html ) kao što se vidi pripadaju geološkoj epohi - eocenu, pri čemu je samo spomenuto prisustvo presjeka čudnovatih školjkaša rudista iz puno starijeg vremena od većine pronađenih fosila i to iz vremena dinosaura (gornje krede) kao i par nađenih loše sačuvanih okamina ili fosila rudista. Da je područje Gornje Blatnice uistinu jedinstveno područje u pogledu prisutnih fosila na vrlo maloj površini, u domeni ne samo ove države već i šire, koje s pravom nosi ili treba nositi naziv Paleontološki park, govori i nedavno otkriće izuzetno dobro očuvanog fosiliziranog vapnenačkog grebena izgrađenog od tisuća ljuštura rudista i koralja na kojem direktno dolaze puno mlađi eocenski pjeskovito-glinoviti slojevi prepuni raznolikih fosila biljaka, koralja, ježinaca, školjki, puževa, ihnofosila i drugih morskih fosila među kojima se posebno ističe gigantska oštriga jedna od najvećih ikad nađenih u svijetu. Novootkriveni fosili rudista i koralja gornjokredne starosti pronađeni su u tvrdim bjelkastim vapnencima koji su do ovog otkrića bili potpuno zanemarivani i ignorirani radi toliko brojnih i raznolikih fosila prisutnih u mekšim pjeskovitim i laporovitim sedimentima eocenske starosti. S obzirom na to, posve neočekivano je tako autorovim usputnim dolaskom u jedan od površinskih boksitnih kopova i pregledom jednog dijela bijelih vapnenaca kredne starosti koji su bili dotada ignorirani, zamijećen prvo jedan, zatim više primjeraka, pa potom ubrzo onda i cijeli greben od tisuća primjeraka rudista iz familije Hippuritidae uz koje su još zamijećeni i izdanci vapnenaca s bezbrojnim malim šesterokutno-peterokutnim rupicama na površini što u biti predstavlja okamenjene kolonijalne koralje koji su u to vrijeme - gornje krede živjeli neposredno tek nekoliko metara od navedenih rudista. Ono što je potrebno istaknuti jest vrlo dobra očuvanost čitavog grebena izgrađenog od rudista hipuritida i koralja pri čemu se u njegovim pojedinim dijelovima mogu pronaći ili bolje rečeno izvući čitave jako dobro očuvane ljušture rudista cijevastog, kupastog ili tubastog oblika s vidljivim uzdužnim linijama na vanjskom dijelu ljušture - tzv.rebrima. Zanimljivo je i to kako je pronađeno nekoliko prilično velikih rudista dužih od 20cm pri čemu je vrlo vjerojatno da se radi o vrsti Vaccinites giganteus a starost ovog grebena tj.ovih stijena jest dio gornje krede - tzv.senon i to njegov stariji dio tzv.potkat -santon. Za razliku od rudista u ovom kopu koji je u jugoistočnom dijelu Gonje Blatnice, u kopu na sjeverozapadnom dijelu -prisutan je također fenomenalno sačuvan greben od tisuća ljuštura rudista pri čemu su pak ovdje dominantni rodovi Radiolites i Distefanella koji uz podređen rod Hippurites ukazuju također na senonsku starost ali još stariju negoli prethodni greben, i to na dio senona - konijak. Kad gledamo ove tipove fosilnih školjki - rudiste - mogli bismo kazati kako su to najbizarnije školjke koje su izumrle i koje su ikad živjele na planeti. Njihov oblik koji varira od spiralno povijenih, blago povijenih do ravno izduženih cjevastih i kupastih oblika u potpunosti odudara od izgleda bilo kojih školjki koje danas poznajemo ili na koje pomislimo na spomen pojma školjka. Ovaj čudnovati izgled ljuštura rudista rezultat je njihove ogromne specijalizacije i prilagodbe na razne uvjete u morskim plićacima tijekom vremenskog perioda od gornje jure do gornje krede kad zajedno s dinosaurima i amonitima potpuno izumiru. Zbog toga je danas u geologiji proučavanje rudista od vrlo velike važnosti i prije svega njihove spoznaje koriste se u raščlanjivanju različitih vremenskih dijelova kredne periode pri čemu su točno određeni tipovi i vrste upravo karakteristični za određene vremenske etape tijekom krede. U svijetu posebice u onim zemljama s razvijenim krškim tipom reljefa brojni stručnjaci geolozi su specijalizirali svoja istraživanja isključivo samo na rudistne školjke pri čemu su takvi istraživači poznati kao rudistolozi a ponekad i uži vid paleontologije kao rudistologija. Za razliku od rudista, brojni također novootkriveni koralji iz kopa na jugoistoku G.Blatnice, s brojnim šesterokutnim okamenjenim vrlo malim saćastim udubljenjima, sugeriraju da bi se moglo raditi o rodu Isastrea koji je poprilično čest u razdoblju jure i krede te dolazi često s rudistima. 
S obzirom na sve ove novootkrivene fosile iz perioda krede, kao i mnogobrojne eocenske fosile biljaka i životinja, ali isto tako i najmlađe miocenske slatkovodne jezerske fosile mekušaca, koji su pronađeni gotovo jedni na drugima ili pak jedni uz druge na prostoru Gornje Blatnice, moguće je napraviti jedinstvenu rekonstrukciju izgleda i promjena pradavnih okoliša od razdoblja gornje krede, preko eocena, miocena sve do danas na ovom dijelu Brotnja, čime područje Gornje Blatnice apsolutno zaslužuje karakterizaciju, prezentaciju i konzervaciju kao broćanski i bosanskohercegovački jedinstveni Paleontološki park. U skladu s ovim, svim čitateljima, portal na kraju ovog posta ispod svih slika, poklanja -promotivni poster na hrv.i eng.jeziku -PALEONTOLOŠKI PARK GORNJA BLATNICA kojeg desnim klikom miša možete u izvornoj veličini preuzeti.

RUDISTNI GREBEN -SZ.DIO G.BLATNICE - RUDISTI RADIOLITESI I HIPURITESI:


BOKSITNI KOP-JI.DIO G.BLATNICE-S GREBENOM (BIJELE STIJENE) PREPUNIM RUDISTA VAKCINITA I HIPURITA:jedan od pronađenih velikih rudista -najvjerojatnije vrsta Vaccinites giganteus


dijelovi stijena izgrađenih od hrpe dijelova ljuštura hipuritida - tzv.hipuritidna breča

pogled na rudistni greben s hipuritesima u poziciji rasta

jedan od velikih hipuritida tek zamijećen kako izviruje par cm s okruglom ljušturom, koja je nakon što se izvadila, pokazala kao -slika dolje: 

jedan manji rudist iz familije hipuritida čiji su oblici najprepoznatljiviji po 3 linijske brazde koje se vide i uzdužno a posebice i na poprečnom pogledu ljušture (slika gore i dolje)

zanimljivi presjek točno uzdužno i po sredini od velike ljušture rudista vakcinita pri čemu se može lijepo vidjeti do i u najsitnije detalje struktura i tekstura ljušture

pogled na kolonijalne koralje najvjerojatnije rod Isastrea, koji su neposredno bočno od rudistnog grebena ali nisu skupa

jedan od većih vakcinita u poziciji rasta tek zamijećen i djelomično očišćen

dio rudistnog grebena s brojnim vakcinitima u poziciji kako su i bili prije više od 80 milijuna godina u morskom plićaku

jedan prilično dugi vakcinit

još jedan vrlo veliki spiralno povijeni vakcinit


greben prepun vakcinita i hipuritarudisti rod Distefanella u poziciji rasta - tzv. rudistni buket (slika gore i dolje)

potpuno drugi fosili - fosil školjke rod Corbis (Fimbria) puno mlađe eocenske starosti  (prije 45 milijuna god.) koji je međutim u stijenama neposredno iznad rudistnog grebena iz razdoblja gornje krede (oko 85 milijuna god.)

kolonijalni koralj također eocenske starosti neposredno na gornjokrednom rudistnom grebenu s rudistima distefanelama

RUDISTI (Vaccinites, Hippurites, Hippuritella) IZ JI.DIJELA GORNJE BLATNICE:KOLONIJALNI KORALJI (Isastrea) i MANJI RUDISTI (Hippurites, Vaccinites) IZ JI.DIJELA G.BLATNICE:
RUDISTNO-KORALJNI GREBEN U BOKSITNOM KOPU JI.DIJELA G.BLATNICE:

POKLON POSTER 'PALEONTOLOŠKI PARK GORNJA BLATNICA' - PALEONTOLOGICAL PARK GORNJA BLATNICA:

    

Nema komentara:

Objavi komentar