CILJ I ZNAČAJ PORTALA

Ovaj portal ima za cilj prikazivanje, promociju, uvid, kao i zaštitu pojedinih prirodnih, posebice geoloških, te arheoloških, posebice prapovijesnih, osobitosti na prostoru Hercegovine - u obliku pretpostavljenih mogućnosti, spoznaja i otkrića s prvenstvenom namjenom dostupnosti svih ovih pretpostavki, spoznaja i otkrića svim onima koji vole prirodu i arheologiju.

Dr.sc.Goran Glamuzina dipl.ing.geologije

srijeda, 13. svibnja 2015.

DAORSON - EKSKLUZIVNO - FOTO SPECIJAL OSTALIH (TAJNOVITIH) DIJELOVA HERCEGOVAČKOG DREVNOG GRČKO-ILIRSKOG GRADA / DAORSON - New photo-evidence of more (unknown) megalithic parts of the ancient Illyrian-Hellenistic city

DAORSON -EKSKLUZIVNO RAZOTKRIVANJE NEVJEROJATNOG MAJSTORSTVA DREVNIH GRADITELJA ILIRA DAORSA U KAMENOM ZIDANJU I PREOBLIKOVANJU ČITAVOG BRDA;

Daorson ili gradina Ošanići (Banje) - je - drevni kameni, odnosno bolje rečeno - megalitski grad star više od dvije tisuće godina smješten visoko na zaravnjenom krškom rubu litice na početku kanjona Radimlje s istočne strane, koji po mnogima predstavlja jedan od najatraktivnijih i najvrjednijih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Najnovija detaljna analiza specijalno načinjenih snimaka sa malo manje posjećenih i znanih strana Daorsona (ili po nekima gradine u Ošanićima), pokazuje da je čitav širi prostor Daorsona, prava arheološka senzacija i atrakcija ne samo u Bosni i Hercegovini već i mnogo šire. Naime, iako je dosad čitav ovaj prostor u nekoliko navrata u zadnjih 60-ak godina detaljno arheološki istraživan, njegova detaljna rekonstrukcija, posebno ona arhitekturalno-građevinska - dijela zapadno od glavnog akropolskog prostora nije dosad nigdje, čak ni u stručnim arheološkim radovima načinjena. Kao što je i javnosti, tako je i arheolozima, dosada gotovo većinom glavnu tematiku istraživanja, i javnosti mjesto posjećivanja, predstavljao čitav kompleks koji se nalazi unutar i okolo najimpresivnijih megalitskih zidina na vrhu litice te na zaravni u istočnim smjerovima, dok naprotiv tome donji čitav padinski dio od vrha centralne gomile tzv.akropole pa zapadno sve do samog korita Radimlje i dan danas obavijen je mogli bi smo slobodno reći velom tajne, i to u smislu - što se sve krije tamo, kakvi su to točno objekti, koliko su stari, kako su točno izgrađeni, kakva im je detaljna arhitektura - na što ni danas nema u gotovo svim dosadašnjim arheološkim radovima o Daorsonu (ili gradine u Ošanićima) potpuno konkretnog i detaljnog odgovora na ova pitanja. Tu i tamo, uz naravno maksimalno uvažavanje svih dosadašnjih vrijednih istraživača ovog vjerojatno najatraktivnijeg arheološkog mjesta u BiH, ponegdje su napravljene (subjektivne) skice izgleda ovog padinskog dijela nazvanog Podgrađe, na kojima se već tada spoznalo da je riječ o vješto izgrađenim terasama i stambenim objektima. Osim toga, tijekom ranijih istraživanja uz otkopavanje i restauraciju megalitskih zidina s ulazom i dvjema kulama na vrhu litice, na ovim padinskim dijelovima pronađeni su vrlo značajni, ako ne i najznačajniji arheološki (pokretni) materijali iz vremena prapovijesti do antike, koji su vrlo jasno pokazali da je ovaj drevni grad naseljavala skupina Ilira s uvelike prihvaćenim helenističkim odnosno grčkim stilom življenja. Ovaj grčki tj.helenistički stil života najviše se ogleda u arhitektonskom stilu gradnje megalitskih zidina koji mjestimično imaju karakter pravih kiklopskih zidova. Upravo na glavnom megalitskom zidu dugom 54 m s ulazom i ostacima dviju četvrtastih kula, se najviše očituje helenistički stil arhitekture megalitskih zidova, a to je zidanje u otprilike pravilnim redovima sa slaganjem ogromnih višetonskih blokova isklesanih u paralelopipede s anatirozama ili bridnjacima.
Na internetu se može naići na pojedina pseudoznanstvena subjektivna 'maštovita' objašnjenja ovih zidina, kao npr. ona gdje se ovi zidovi upoređuju sa mnogo mlađim zidovima iz srednjeg vijeka iz Latinske Amerike, pa s onim u Egiptu i Turskoj s iznešenim floskulama u vidu fraza da je to 'neobjašnjiva metoda građenja' ili slično, što samo pokazuje ili svjesnu manipulaciju (needuciranim) čitateljima ili slušateljima ovakvih pseudoarheologa, ili pak određeno neznanje i needuciranost takvih pseudoznanstvenika koji sami daju ovakve teze. Naime, na prostoru sjeverozapadne Grčke u regiji Epir, na otocima u Jonskom moru kao i u Albaniji postoje stotine gotovo identičnih megalitskih zidova i ilirsko-helenističkih kao i helenističkih naselja tj. gradova, za koje se nedvojbeno zna na temelju mnoštva pronađenog arheološkog materijala, da je riječ o razdoblju tzv.helenizma negdje u vremenu od 5. pa do 1. st. pr.Kr., što dakako gledajući na geografsku blizinu s Daorsonom, nedvojbeno, uz sve dosada nađene materijalne predmete u i okolo Daorsona (keramika, brončano-željezni predmeti, novci, šljemovi ..) dokazuje da je i sami Daorson sa svojim megalitskim zidom -upravo jedna ilirsko-helenistička građevina - naselje, iz vremena helenizma. Dakle, svatko onaj tko želi uspoređivati zidine Daorsona s drugim sličnim zidovima, u prvom redu bi obavezno trebao poći sa zidinama i gradovima iz Albanije i Grčke, kao npr.:
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=109783&orderby=dateD ,
http://www.panoramio.com/photo/49592993,
http://www.panoramio.com/photo/33923422
http://www.panoramio.com/photo/42029528
http://www.panoramio.com/photo/48252810

Ranije snimljen (jesen) glavni akropolski dio Daorsona:


Ulaz u akropolski dio kroz megalitski zid / Daorson - monumental gate trought megalithic walls


Pogled izbliza na dimenzionalnost tj.monumentalnost obrađenih i složenih blokova vapnenca gornjokredne starosti

Slika gore i dolje: pogled sa zidina južne kule prema jugu, i vidljivi ostaci podzida i niveliranih dijelova padine pri samom vrhu (markirano na slici dolje)


Megalitski zid uz ulazni dio

Pogled prema jugu i vidljivoj poznatoj (možda i najpoznatijoj) nekropoli stećaka - Radimlja (sredina gore)

Zanimljivi detelj lučnog nadsvoda u bočnoj strani glavnog ulaza kroz megalitski zid

Zapadni dio akropolskog zida - vidljiv fino isklesani gornji horizontalni rub velikih megalitskih blokova


Akropolski dio - pogled prema jugozapadu s centralnom prilično srušenom gomilom (sagrađenom još u starije prapovijesno kasnobrončano-ranoželjeznodoba;


Pogled prema sjeveru s akropolskog dijelu u pravcu planine Velež i kanjona Radimlje.

No, iako se s gotovo potpunom sigurnošću može kazati da je 'glavni' dio Daorsona na prostoru megalitskog zida s ulazom i kulama iz vremena helenizma, za padinski dio tzv.Podgrađa na padinama prema Radimlji nedvojbeno su nužna buduća detaljna arheološka istraživanja svih prisutnih arhitektonskih elemenata na ovom prostoru. Ono što najviše impresionira, te predstavlja potencijalnu buduću dodatnu atrakciju Daorsona, jest to što ustvari čitavo brdo, od samog dna s istočne strane korita Radimlje s cijelom padinom sve do samog vrha gdje su 'glavne' gradske zidine, predstavlja u potpunosti ljudski preoblikovan prostor pri čemu je autor, detaljnim pregledom specijalno načinjenih fotografija od smjera zapada prema istoku, razotkrio čitav niz majstorski napravljenih megalitskih podzida terasa, zidova, stepeništa, staza, kao i samih (stambenih ili ?) objekata mjestimično i velikih dimenzija uporedivih sa najpoznatijim glavnim megalitskim zidom na zaravni na vrhu litice. Malo detaljnijim pogledom jasno su se pokazale i druge impresivne arhitekturalno-graditeljske osobitosti drevnih Daorsa pri čemu se posebno mogu izdvojiti brojni rubni dijelovi stmih vapnenačkih padina u potpunosti nivelirani u horizontale i terase, te prave megalitske, kao i kiklopske zidove, napravljene na gotovo okomitim ili vrlo strmim dijelovima vapnenačke padine, slično kao u poznatog grada Inka Machu Picchu. Uz ovo sve, još su se 'ukazale' jasno vidljive drevne staze, putevi, te mjestimično i stepeništa podzidana klesanim vapnencima, koje su spajale međusobne niže s višim terasama i objektima na terasama. Vidljivo je i još dosta megalitski zidanih padinskih i terasastih dijelova koje samo daju naslutiti kakvu bi atraktivnost imao čitav ovaj prostor Daorsona nakon što bi se ovo sve detaljno i u potpunosti raščistilo od sve vegetacije, koja je posebice sad u proljetno i ljetno doba skoro u potpunosni poput prašume sakrila sve ove megalitske zidine i objekte. Iako je ovaj padinski prostor kao što je već navedeno ranije bio arheološki istraživan, fotografija, posebice onih na kojima se jasno vide svi ovi megalitski zidovi, podzide i objekti na padini posve ispod akropolskog 'najpoznatijeg' dijela Daorsona, na webu gotovo da se ne može pronaći te stoga ovaj fotoprikaz predstavlja svojevrsni ekskluzivni uvid u ovaj još uvijek tajnoviti i nepoznati dio Daorsona.

'NEPOZNATI' DAORSON - ZAPADNI DIO - PODGRAĐE - FOTOSPECIJAL:
Nema komentara:

Objavi komentar